Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Licence

Kurs za sticanje trenerske UEFA diplome / licence Goalkeeper B

Trenerske  UEFA  diplome / licence  Goalkeeper B Centar  za  edukaciju  fudbalskih  trenera FS SRBIJE OFT FS REGIONA ISTOČNE SRBIJE i Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS RIS organizuju kurs za sticanje trenerske UEFA diplome / licence Goalkeeper B. Edukacija se organizuje kroz četiri dvodnevna rezidencijalna modula uz obavljanje mentorisane prakse u klubovima. Cena kursa je 60.000,00 dinara. Uplate se vrše na račun FS REGIONA ISTOČNE SRBIJE SRBIJE   200-2357800101002-89 Kurs kreće nakon formiranje grupe kandidata. KANDIDATI – TRENERI  koji žele da pohađaju kurs moraju da ispune sledeće kriterijume za upis:  Opšti uslovi:   završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje;  zdravstveno uverenje da…

Read More

Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

UEFA "B" licenca Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE OBRAZOVNI CENTAR FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE      O B J A V LJ U J E upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA Prijavljivanje i dostavljanje…

Read More

Poziv za Grassroots Lider licencu

Grassroots Lider licenca Fudbalski savez Niša ispunjava uslove održavanja ,,Grassroots Lider“ licence za trenere. Grassroots licenca je namenjena trenerima koji vode ekipe u V i VI rangu takmičenja. Prijavljivanja i dostavljanja dokumentacije vrši se u prostorijama Fudbalskog saveza Niša na adresi – Trg Pavla Stojkovića 10. Prijavljivanje možete obaviti i elektronskim putem na e-mail –…

Read More