Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Opšte

Ovako je sve počelo

Odlukom Upravnog odbora Fudbalskog saveza Jugoslavije, januara 1950 godine, osnovan je zbor fudbalskih trenera Jugoslavije. Za prvog predsednika zbora, izabran je predratni golman reprezentacije Milovan Jakšić – „El grande Milovan“. Kako bi se podizala svest, ali i znanje mladih trenera, uz istovremeno usavršavanje starijih, osnovan je zbor. Na kursevima i seminarima razmenjivana su iskustva, delila…

Read More