Skip to content Skip to footer

Ovako je sve počelo

Odlukom Upravnog odbora Fudbalskog saveza Jugoslavije, januara 1950 godine, osnovan je zbor fudbalskih trenera Jugoslavije. Za prvog predsednika zbora, izabran je predratni golman reprezentacije Milovan Jakšić – „El grande Milovan“.

Kako bi se podizala svest, ali i znanje mladih trenera, uz istovremeno usavršavanje starijih, osnovan je zbor. Na kursevima i seminarima razmenjivana su iskustva, delila nova saznanja fudbalske igre i promovisana je profesija trenera fudbala.

Zvanična edukacija za fudbalske trenere, na fakultetima, počinje da se organizuje 60 godina XX veka, pod vodstvom Profesora Voje Rainovića.

Udruženje trenera Fudbalskog saveza Jugoslavije, 1996. na svojim školama fudbala počinje da organizuje kurseve za trenere i nostrifikacije stečenih diploma. Rukovodjenje ovim projektom, povereno je Profesoru Mići Bajiću, treneru Profesoru Dušanu Nenkoviću i sekretaru Dragoslavu Piviću.

Škola za obrazovanje fudbalskih trenera FSS, osnovana je 2002 godine, kao organizaciona jedinica FS SCG, sa zadatkom edukacije fudbalskih trenera.

Po konvenciji UEFA JIRA PANEL škola je dobila sertifikat i dozvolu za edukaciju trenera za nivoe B, A i PRO. Na osnovu ovih nivoa u sklopu licenciranja fudbalskih klubova, daje pravo njihovim nosiocima da obavljaju delatnost fudbalskih trenera, u okviru svih saveza koji su članovi UEFE.

Škola je tokom svog postojanja, doživela nekoliko transformacija. Кako je pomenuto od 2002 god. počela je svoju delatnost u zajedničkoj državi, savezu sa Crnom Gorom, a danas radi u okviru Fudbalskog Saveza Srbije.

Tokom 2002 – 2004. godine je sarađivala sa Višom školom za trenere , edukujući grupe polaznika B i A nivoa, pod mentorstvom UEFA. Škola je u tom periodu, dobila dozvolu da samostalno vrši edukaciju i izdaje UEFA diplome i licence.

Škola je prvi put dobila mogućnost obrazovanja grupe edukacije UEFA PRO nivoa, juna 2005 godine. Prvi mentor PRO, ispred UEFA, bio je Čeh Dr.Jozef Vengloš.

U programima PRO nivoa, kao predavači, učestvovala su poznata imena trenera iz inostranstva: Marčelo Lipi, Alberto Zakeroni, Havijer Кlemente, Franko Ferara, Hoze Luis Serano, Jirgen Reber, Valter Zenga, Roberto Manćini, Ivan Vucov, Slucki, Кeiroš, Кastelo, Mikele Ećari…

Od naših trenera zapažena predavanja imali su Miljan Miljanić, Tomislav Ivić, Milovan Đorić, Ljupko Petrović, Milorad Кosanović, Ljubiša Tumbaković, Slobodan Santrač, Ilija Petković…