Skip to content Skip to footer

V modul UEFA PRO licenca

V modul UEFA PRO licenca

U SC Budućnost Popovac u Nišu je danas krenuo V modul UEFA PRO licence pod pokroviteljstvom CEFT FSS.

Održavanjem ovog modula, CEFT je ukazao veliku čast CEFTFSRIS-u, ali i poverenje koje se godinama gradi.

Samim predavanjima prisustvuje direktor CEFTSS Miloš Miljanić, direktor CEFTFSRIS Dejan Branković, kao i predavači: Slobodan Bobe Pavković i Spasoje Jelačić.

Edukacija će trajati do srede, 24.04.2024., a polaznici će teorijski i praktični deo edukacije slušati u idealnom okruženju i vrhunskim uslovima SC Popovac.