Skip to content Skip to footer

Uspešno održan treći Modul UEFA B licence u sportskom kompleksu FK “Budućnost” Popovac​

Uspešno održan treći Modul UEFA B licence u sportskom kompleksu FK “Budućnost” Popovac

U sportskom kompleksu FK Budućnost Popovac, održan je treći modul UEFA B licence.
Predavači koji su realizovali teorijski i praktični deo seminara su: Slobodan Halilović, Milan Antić, Milan Lukić, Oliver Petrović.
Pored njih, aktivno učešće u seminaru su imali i Dejan Branković, predsednik OFTFSRIS, Dušan Veljković, sekretar OFTFSRIS, kao i Novak Popović, administrativni asistent.

Kandidati su bili aktivni učesnici u realizaciji predavanja kako u učionici tako i na terenu.

Kandidati su bili aktivni učesnici u realizaciji predavanja kako u učionici tako i na terenu.

 

Još jednom se pokazalo da sportski kompleks u Popovcu pruža adekvatne uslove za perfektnu realizaciju seminara.