Skip to content Skip to footer

UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA PROGRAMA ZA STICANJE UEFA ”YOUTH B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

UEFA "YOUTH B" licenca

Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na trenerska@fsris.org.rs

Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. 060 4321 398 Dušan Veljković, sekretar OFTFSRIS.

Cena kursa iznosi 80.000 dinara.

Za sve UEFA programe, cene kursa za strane državlјane su u dvostrukom iznosu.

Uplata za edukaciju“  se  vrši  na tekući račun FSRIS 200-2357800101002-89 prema sledećoj dinamici:

  • I rata u iznosu od 40.000 dinara pre početka edukacije
  • II rata u iznosu od 40.000 dinara do završetka edukacije

Kandidati imaju mogućnost naručivanja sportske opreme (trenerka + majica) u iznosu od  5.500 dinara. Uplata sportske opreme se vrši na žiro račun FSRIS  200-2357800101002-89. (odvojeno od uplate školarine/ na posebnoj uplatnici)

Uplata za izradu diplome i licence od 5.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS 205-89166-19.

Prvi modul (tri dana) edukacije počinje 29.04.2024. godine u Brzeću gde će kandidati imati priliku da učestvuju u radu sa decom koja se nalaze na kampu FSRIS.

Dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom konkurisanja:

  • očitanu ličnu kartu, ili fotokopiju važećeg pasoša za strane državljane,
  • potvrdu o igračkom iskustvu – karijeri (od minimum 6 godina), potpisane i overene od strane predstavnika klubova ili FS,
  • biografiju (CV), koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),
  • diplomu završenog srednjeg obrazovanja,
  • izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,
  • zdravstveno uverenje o sposobnosti trenera (ne starije od šest meseci),
  • potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u Organizaciji fudbalskih trenera,
  • validna UEFA B licenca

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković

Dokumenta za preuzimanje: