Skip to content Skip to footer

Prijava trenera Kamp 2024

Kamp perspektivnih trenera

Kamp perspektivnih trenera Fudbalskog saveza regiona istočne Srbije održaće se u BRZEĆU od
29.04 – 04.05.2024.godine 

Treneri su smešteni u Hotelu “JUNIOR”

Cena kampa

Cena kampa iznosi 30.000 dinara i uključuje:

 • 5 noćenja (6 dana)
 • 5 punih pansiona
 • komplet trenerka i jaknu FSRIS

Benifit trenera

Treneri koji se budu prijavili ostvaruju sledeće benefite:

 • upoznavanje sa planom i programom rada instruktorske službe FSRIS i FSS
 • aktivno učestovanje u radu sa ekipama na terenu
 • aktivno učestvovanje u procesu selektiranja
 • upoznavanje sa planom i programom YOUTH B kursa koji će biti organizovan na kampu
 • dobijanje sertifikata CEFT FSRIS čime se stiče status prioriteta na listama za edukaciju trenera (npr. ukoliko trener poseduje UEFA C licencu, dobija prioritet na listi kandidata za UEFA B licencu ili ukoliko trener poseduje UEFA B licencu, dobija prioritet na listi kandidata za UEFA A licencu.
Napomena: Rok za prijavu 25 . april .2024. godine.

Uplate se vrše na žiro račun FSRIS 200 – 2357800101002 – 89,
svrha uplate: Kamp perspektivnih trenera

Prijava se vrši putem mejla trenerska@fsris.org.rs (poslati skeniranu prijavu i uplatnicu).

Telefon za sve informacije: 0604321398 Dušan Veljković

BROJ MESTA JE OGRANIČEN

Preuzmite

Prijava i potpisivanje ugovora se vrši online

Prijava za Kamp 2024  Prijava i potpisivanje ugovora se vrši online na web sajtu trenerskafsris.rs i fsris.org.rs ili na e–mail: kamp@fsris.org.rs (poslati skeniranu prijavu, ugovor i uplatnicu)

  Leave a comment