Skip to content Skip to footer

Obnova UEFA licenci

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI KOJE ISTIČU 2023. GODINE ILI SU ISTEKLE RANIJE

O B A V E Š T E NJ E

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije i
Organizacija fudbalskih trenera FS Regiona Istočne Srbije organizuje

 

UEFA „A“ licenca

Seminar obnove realizovaće se u hotelu Tami Residence u Nišu 04. i 05.12.2023. godine sa početkom u 13:00.
Dokumentacija (skenirana) se dostavlja na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs sa naznakom „OBNOVA UEFA „A“ LICENCE“ do 01. decembra 2023 u 12 časova. Takođe, dokumentaciju je moguće dostaviti pre početka seminara od 12:00 h – 12:30 h u hotelu TAMI RESIDENCE.

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivom na br.651/13, u iznosu od 30.000,00 dinara sa naznakom (svrha uplate): “Kotizacija za obnovu A licence”
 2. Popunjenu prijavu (preuzeti u prilogu objave i čitko popuniti),
 3. Fotokopiju istekle licence/diplome.
 4. Elektronsku fotografiju (kao za L.K ili pasoš). Imenovane fotografije za UEFA „A“ licencu, dostaviti na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs

Preuzmite prijavu: UEFA „A“ licenca

Osoba za kontakt: Dušan Veljković 060 4321 398 (isključivo radnim danima od 9:00 do 15:00)

UEFA „B“ licenca

Seminar obnove realizovaće se u hotelu Tami Residence u Nišu 04. i 05.12.2023. godine sa početkom u 13:00.
Dokumentacija (skenirana) se dostavlja na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs sa naznakom „OBNOVA UEFA „B“ LICENCE“ do 01. decembra 2023 u 12 časova. Takođe, dokumentaciju je moguće dostaviti pre početka seminara od 12:00 h – 12:30 h u hotelu TAMI RESIDENCE

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSRIS 200 – 2357800101002 – 89, u iznosu od 15.000,00 dinara sa naznakom (svrha uplate): “Kotizacija za obnovu B licence”
 2. Popunjenu prijavu (preuzeti u prilogu objave i čitko popuniti),
 3. Fotokopiju istekle licence/diplome.
 4. Elektronsku fotografiju (kao za L.K ili pasoš). Imenovane fotografije za UEFA „B“ licencu, dostaviti na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs

Preuzmite prijavu: UEFA „B“ licenca

Osoba za kontakt: Dušan Veljković 060 4321 398 (isključivo radnim danima od 9:00 do 15:00)

UEFA „C“ licenca

Seminar obnove realizovaće se u hotelu Tami Residence u Nišu 04. i 05.12.2023. godine sa početkom u 13:00.
Dokumentacija (skenirana) se dostavlja na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs sa naznakom „OBNOVA UEFA „C“ LICENCE“ do 01. decembra 2023 u 12 časova. Takođe, dokumentaciju je moguće dostaviti pre početka seminara od 12:00 h – 12:30 h u hotelu TAMI RESIDENCE

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSRIS 200 – 2357800101002 – 89, u iznosu od 10.000,00 dinara sa naznakom (svrha uplate): “Kotizacija za obnovu C licence”
 2. Popunjenu prijavu (preuzeti u prilogu objave i čitko popuniti),
 3. Fotokopiju istekle licence/diplome.
 4. Elektronsku fotografiju (kao za L.K ili pasoš). Imenovane fotografije za UEFA „C“ licencu, dostaviti na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs

Preuzmite prijavu: UEFA „C“ licenca

Osoba za kontakt: Dušan Veljković 060 4321 398 (isključivo radnim danima od 9:00 do 15:00)

NAPOMENA:

 • Treneri koji žive i rade u inostranstvu i nisu u mogućnosti da dođu na Seminar moraju dostaviti dokaz o sprečenosti prisustva na Seminaru na overenom memorandumu kluba u kome su angažovani.
 • Treneri kojima je u prethodnom periodu izdata privremena dozvola za rad, u obavezi su da prisustvuju seminaru za obnovu. U protivnom prestaje da im važi dozvola za rad i Organizacija fudbalskih trenera FSRIS neće izdati dozvolu za rad u klubu za narednu sezonu.
 • PRISUSTVO TRENERA PREDSTAVLJA USLOV ZA DOBIJANJE PRODUŽENE LICENCE I OBAVEZNO JE I PRVOG I DRUGOG DANA SEMINARA.

CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA

Preuzmite prijavu: UEFA „A“ licenca

Preuzmite prijavu: UEFA „B“ licenca

Preuzmite prijavu: UEFA „C“ licenca